Hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng chuẩn – Văn phòng Hải Phòng

mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng chuẩn
Mỗi công ty doanh nghiệp khi thuê được văn phòng làm việc hoăc xây dựng văn phòng làm việc. Đều nên ký hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng trước khi đi vào thi công hoàn thiện văn phòng.

Hợp đồng thiết kế và thi công nội thất văn phòng

Hometime tập trung kiến trúc sư có trình độ cao, vốn kinh nghiệm giàu có cũng như sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Hometime hiện đang là một trong những tên tuổi uy tín. Chất lượng về dịch vụ thiết kế nội thất nói chung và thiết kế nội thất văn phòng nói riêng tại Hải Phòng. Nội thất văn phòng Hometime luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Cam kết mang đến cho quý khách những thiết kế chất lượng nhất, độc đáo nhất với giá thành cạnh tranh. 

Mỗi doanh nghiệp khi tiến hành ký kết hợp đồng với các đơn vị thiết kế và thi công nội thất. Đều phải xem xét kỹ càng các điều khoản trong hợp đồng. Dưới đây là mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng mà Hometime đã ký. Với các công ty, doanh nghiệp trong thời gian qua các bạn có thể tham khảo:

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng chuẩn!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày    tháng   năm 20

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT

 Số:          /HĐTKNT

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH-11 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH-11 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

– Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

      Hôm nay,  ngày  tháng  năm 20    , tại Hải Phòng, chúng tôi gồm:

BÊN A:

Người đại diện:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Mã số thuế: 

BÊN B: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOMETIME

Người đại diện: Ông ĐÀO BÁ CẢNH                      Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ:Số 9/586 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 02253.777.868

Mã số thuế:0201575128                                

Email: noithathometime@gmail.com

Website: www.noithatvanphonghometime.com

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế với các điều khoản dưới đây:

Điều 1. Nội dung công việc hợp đồng

Bên A giao cho Bên B thực hiện thiết kế nội thất công trình tại địa chỉ:  Với tổng diện tích thiết kế là:

Nội dung công việc thiết kế:

Bên B sẽ cung cấp dịch vụ thiết kế cho Bên A bao gồm các bản vẽ sau:

Bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất,

Bản vẽ phối cảnh bao gồm: không gian chung, trần tường sàn, đồ nội thất và đồ trang trí,

Bản vẽ chi tiết cấu tạo đồ đạc.

Bản báo giá các hạng mục thi công và đồ trang trí dựa trên bản vẽ phối cảnh và chi tiết cấu tạo đồ đạc.

Điều 2. Tiến độ thực hiện hợp đồng

1: Khảo sát và đo đạc

Bên B tiến hành khảo sát, đo đạc ở công trình của Bên A (nếu cần) và lấy thông tin yêu cầu thiết kế sơ bộ từ Bên A trong thời gian 3 ngày, tính từ khi Hợp đồng được kí kết.

2: Thảo luận về ý tưởng, thực hiện và chốt thiết kế

 Hai bên thảo luận về các ý tưởng và yêu cầu thiết kế, từ đó Bên B lên phác thảo sơ bộ về mặt bằng bố trí công trình kèm thuyết minh ý tưởng, để Bên A lựa chọn phương án thiết kế.

Trong thời gian tối đa 25 ngày kể từ ngày Bên A thanh toán đợt 1 cho Bên B, Bên B sẽ gửi phương án phối cảnh minh họa lần 1 cho Bên A. Các bên thảo luận, chỉnh sửa phương án (nếu có),

3: Hoàn thiện bản vẽ chi tiết

Bên B cung cấp bản vẽ kết cấu chi tiết đồ đạc, kèm báo giá tiêu chuẩn và các hạng mục thi công liên quan.

Điều 3. Giá trị hợp đồng

Bên B nhận thiết kế công trình cho Bên A với trị giá như sau:

Điều 4. Tiến độ và phương thức thanh toán

Tiến độ thanh toán:

Đợt 1: Bên A thanh toán cho Bên B 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi 2 bên ký kết hợp đồng.

 Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B nốt 50% giá trị hợp đồng còn lại (dựa theo biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thiết kế) ngay sau khi Bên B bàn giao bản vẽ được thống nhất ở giai đoạn 2 cho Bên A.

Hồ sơ thiết kế sẽ được hoàn thiện từ 5-7 ngày kể từ ngày Bên A ký biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng thiết kế.

Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Điều 5. Bất khả kháng

 Các hiện tượng tự nhiên xảy ra ngoài tầm kiểm soát của các bên hoặc các thảm hoạ khác chưa lường hết được.

Điều 6. Tạm dừng thiết kế

Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra;

Do những điều kiện bất khả kháng gây ra: Do các hiện tượng tự nhiên mà hai bên không thể kiểm soát được. Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra hai bên phải thông báo kịp thời cho nhau;

Các trường hợp do sự thoả thuận của hai bên.

Điều khoản về quyền hạn và nghĩ vụ hợp đồng các bên

Điều 7. Quyền hạn và nghĩa vụ của các bên

Quyền hạn và nghĩa vụ của bên A

 Bên A cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến căn hộ, và chỉ dẫn khu vực mặt bằng liên quan đến việc thực hiện công việc trong Hợp đồng của Bên B.

Nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện cho Bên B theo đúng cam kết trong Hợp đồng.

 Cung cấp cho Bên B bản yêu cầu thiết kế của Bên A để Bên B thiết kế phù hợp với các yêu cầu đó.

 Không kéo dài quá trình thiết kế quá 45 ngày (kể từ ngày kiến trúc sư gửi bản thiết kế đầu tiên). Sau khi giao bản vẽ bên A phải duyệt và có ý kiến phản hồi trong vòng 3 ngày.

Phối hợp với Bên B làm việc với Chủ đầu tư (nếu có).

Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định Pháp luật.

Quyền hạn và nghĩa vụ của bên B:

Thực hiện các nội dung trong Hợp đồng, đảm bảo chất lượng từng hạng mục công trình được thiết kế đảm bảo chất lượng, yêu cầu của Bên A, yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Chủ đầu tư (nếu có), đảm bảo tiến độ Hợp đồng này;

Chịu trách nhiệm về chất lượng Hồ Sơ Thiết Kế của đơn vị mình; bảo vệ phương án thiết kế trước Bên A và Chủ đầu tư theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có);

Không tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thiết kế, xây dựng do mình đảm nhận khi chưa được phép của Bên A;

Cùng với Bên A làm việc với Chủ đầu tư và/hoặc các đơn vị tư vấn của Chủ đầu tư để lên phương án thiết kế, thực hiện thiết kế phù hợp với thiết kế tòa nhà;

Tận tình, trách nhiệm trong công việc, tư vấn và giải quyết kịp thời đề nghị của Bên A về những bất hợp lý trong thiết kế;

Phối hợp với Bên A tham gia nghiệm thu các công việc đã thực hiện. Ký biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công;

            Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

Cùng tìm hiểu về điều khoản chung của hợp đồng thiết kế

Điều 8. Điều khoản chung

Thời hạn hiệu lực Hợp đồng: Được tính hiệu lực từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi thanh lý Hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có sự thay đổi về giá cả thì phải làm thanh quyết toán bổ sung theo giá mới tại thời điểm thực hiện. Việc thay đổi giá cả Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi được sự  đồng ý của cả hai bên bằng văn bản( hoặc được cả hai bên đồng ý).

 Hợp đồng này, và các tài liệu liên quan phải được Các Bên quản lý, bảo mật theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 Hai bên thống nhất thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các điều khoản của Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành bốn  (04) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ hai (02) bản, bên B giữ hai (02) bản làm căn cứ đối chiếu.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

0862.089.339