Hiển thị 1–12 trong 81 kết quả

Ghế xoay 190 CX01 lưng trung dây chun, có tay vịn và chân sao nhựa, có bánh xe di chuyển.…
Ghế xoay 190 CX02 lưng cao dây chun, có tay vịn và chân sao bằng nhựa, có bánh xe di…
Ghế xoay 190 CX03 ghế cao dây chun, có đệm đầu, tay vịn và chân sao bằng nhựa, có bánh…
Ghế xoay 190 GX01A có đệm tựa lưng và đệm ngồi bọc vải nỉ, tay ghế và chân ghế bằng…
Ghế xoay 190 GX02A có tay vịn và chân xoay bằng nhựa, có bánh xe di chuyển. mặt tựa lưng…
Ghế xoay 190 GX02KT không tay có tựa lưng và đệm ngồi bọc vải nỉ, có pitong điều chỉnh độ…
Ghế xoay 190 GX06B-HK lưng chun cao viền da, tay vịn nhựa có điều chỉnh lên xuống, chân sao mạ…
Ghế xoay 190 GX07-N lưng trung bọc lưới, tay và chân sao nhựa có bánh xe di chuyển. Sản phẩm…
Ghế xoay 190 GX08.1-M có phần tựa lưng bọc vải lưới, phàn đệm ngồi bọc da PU, tay vịn bằng…
Ghế xoay 190 GX08A-M có phần tựa lưng bọc vải lưới, mặt đệm ngồi bọc vải lưới cải da. tay…
Ghế xoay lưới 190 GX09.1-N coa phần tựa lưng vải lưới, đệm bọc da PU, tay vịn và chân sao…

0862.089.339