Hiển thị tất cả 11 kết quả

Tủ ghép Hòa Phát TU88G gồm có 2 khoang có cửa kính lùa, bên trong có 2 đợt để đồ,…
Tủ ghép Hòa Phát TU118G gồm có 1 khoang cánh lùa và 2 đợt để tài liệu. Sản phù hợp…
Tủ ghép Hòa Phát TU88-7D được gồm có 1 khoang cánh mở có mã khóa bên trong có 2 đợt…
Tủ ghép Hòa Phát TU88-7DB gồm có 1 khoang cánh mở có ổ khóa locker và 7 ngăn kéo bên…
Tủ ghép Hòa Phát TU118-4D gồm có 3 khoang, 1 khoang cánh cánh mở trên có 1 bộ kháo locker…
Tủ ghép Hòa Phát TU118-7D 2 bên cạnh tủ là 2 khoang cánh kín có mã khóa mở, bên trong…
Tủ ghép Hòa phát TU118-7DB gồm có 2 khoang cánh mở trên có 1 bộ khóa Locker và ở giữa…
Tủ ghép Hòa phát TU118-12D gồm có 3 khoang mỗi khoang là 4 ngăn kéo khóa chung 1 khóa dàn…
Tủ ghép Hòa Phát TU118-2D gồm có 3 khoang mỗi khoang có 7 ngăn kéo khóa chung bằng 1 khóa…
Tủ gấp Hòa Phát TU06F có khả năng gấp gọn khi không sử dụng, bên trong có 1 đợt để…
Tủ gấp Hòa Phát TU09F bên trong có 3 đợt cố định để tài liệu, tủ có khả năng gấp…

0862.089.339